O firmie

Jesteśmy zespołem o dużym potencjale i doświadczeniu. Mamy jasno wytyczone cele.

Spółka

Spółka

Spółka Lexus Finance S.A. została powołana do życia w czerwcu 2014 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, specjalistycznym kompetencjom...

Misja i wartości

Misja i wartości

W pracy kierujemy się literą prawa. Każdego dnia głośno akcentujemy słowo uczciwość, dochowując zasady...

Oferta

Oferta

Naszą ofertę dedykujemy: bankom i korporacjom finansowym, operatorom telekomunikacyjnym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym...

Dysponujemy kompleksową wiedzą w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności i windykacji masowej

Zarząd

Siła doświadczenia

Dawid Popławski

Prezes Zarządu Lexus Finance S.A.

Praktyk w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności oraz projektowania i nadzorowania procesów kredytowych.

Rafał Jarych

Wiceprezes Zarządu Lexus Finance S.A.

Specjalista w dziedzinie zarządzania portfelami wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem procesów serwisowania wierzytelności masowych na etapie windykacji sądowo-egzekucyjnej.

Piotr Rabiega

Wiceprezes Zarządu Lexus Finance S.A.

Wieloletni menedżer i praktyk w zakresie windykacji wierzytelności, wytrawny negocjator.

Krzysztof Sokołowski

Wiceprezes Zarządu Lexus Finance S.A.

Specjalista w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami masowymi i korporacyjnymi oraz w zakresie technicznych rozwiązań związanych z tym procesem. Wieloletnie doświadczenie menedżerskie łączy z niezwykłym wyczuciem ekonomicznym.

Naszą działalność determinuje chęć nawiązania i zachowania doskonałych relacji na wszystkich płaszczyznach współpracy

Lexus Finance S.A.

ul. Opatowicka 130

52-028 Wrocław

KRS: 0000514512,
REGON: 022441477,
NIP: 899-275-51-76

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy i wpłacony: 2 000 000,00 zł

siedziba / dane do korespondencji

Lexus Finance S.A.

ul. Opatowicka 130

52-028 Wrocław

sekretariat / kontakt ogólny

 +48 71 374 73 00

sekretariatlexusfinance.eu

kontakt dla Klienta / dział handlowy

 +48 71 374 73 01

ofertalexusfinance.eu

kontakt dla osoby zadłużonej

 +48 71 374 74 14

ugodalexusfinance.eu

Zostaw wiadomość

Czekamy na kontakt od Ciebie. Twoje uwagi i pytania są dla nas cenne.